Fundusze Europejskie, program regionalny

 

 

MEDICT Robert Hawranek re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich Rękaw prolimfatyczny - indywidualna, skuteczna i tania terapia zaburzeń obwodowego mikrokrążenia.

 

Celem projektu jest stworzenie rękawa prolimfatycznego - indywidualnej, skutecznej i taniej terapii zaburzeń obwodowego mikrokrążenia.

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych w projekcie będzie stworzenie innowacyjnego, nie znanego i nie stosowanego dotychczas produktu do wdrożenia w działalności gospodarczej wnioskodawcy procesu zautomatyzowanego masażu limfatycznego lub presoterapii doskonalszego i efektywniejszego niż rozwiązania obecnie dostępne na rynku.

Dzięki realizacji projektu wdrożona w działalności gospodarczej wnioskodawcy zostanie innowacja produktowa: rękaw prolimfatyczny z możliwością stosowania zmiennych procedur terapeutycznych jaką daje innowacyjna struktura sieci punktów uciskowych sterowana mikrokontrolerem oraz procesowa: wykorzystania regulacji termicznej do wzmocnienia efektu zabiegu terapeutycznego.

 

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 904 395,96 PLN


War­tość pro­jek­tu: 1 483 550,78 PLN 

 

 

 

nzoz-medict.pl / 2012-2013

Do góry