Wskazania:
MD-HIP: Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego. Zapalenie torebki stawu biodrowego. Reumatoidalne zapalenie stawu biodrowego. Ból stawu biodrowego pochodzenia mięśniowego. Ból stawu biodrowego pochodzenia nerwowego. Ból stawu biodrowego, związany z przedłużonym leżeniem-unieruchomieniem terapeutycznym.

Zastosowanie:
MD-HIP jest wyrobem medycznym stosowanym w celu ułatwienia poruszania się poprzez redukcję fizjologicznych zwyrodnień stawów i tkanek oraz równoważenie wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez:


MD-HIP  jest wyrobem medycznym poprawiającym zdolność ruchową biodra. Do jego głównych oddziaływań leczniczych zalicza się:


MD-HIP stosowany jest aby:

nzoz-medict.pl / 2012-2013

Do góry